GRAPHOZ

Bilge Baykuş’un amacı; kanatları altındaki markaların
rekabet gücünü arttırmak için yürüdüğü yolda aklı,
cesareti ve duygularıyla onları hedefine ulaştırmaktır.